Day: April 24, 2018

Các Link Hay Dịch Vụ Và Sản Phẩm Của Các Nước Đáng Tham Khảo (25-Apr-18)

The Only Google-Preferred Website Builder Fully Optimized For pageSpeed  https://www.duda.co/ Investors have used Welltrado to help them invest in P2P loans since the end of 2016.   https://www.welltrado.io/faq Powering your digital future.  https://dotcms.com/ We reinvented the live chat to make it a more flexible and intelligent platform for all your customer communication   https://helpcrunch.com […]

5 yếu tố cần thiết trong hệ thống tự động hóa quy trình làm việc

  Công nghệ đã ảnh hưởng lớn đến công tác quản trị văn phòng hàng ngày. Email đã thay thế bản ghi nhớ, ổ đĩa chia sẻ đã được thực hiện thay tủ hồ sơ. Nhiều doanh nghiệp nghĩ rằng họ đã đạt được  tự động hóa văn phòng đơn […]

Các link hay dịch vụ và sản phẩm của các nước đáng tham khảo

  Trường học cho trẻ em từ 2 tháng tuổi – 6 năm tuổi (Early learning village 2month – 6 year):          https://www.sais.edu.sg Cung cấp cơ hội kinh doanh 22 quốc gia. Eye level: http://sg.eyelevelfranchise.com Backup dữ liệu office 365:    https://www.quest.com Học việc đào tạo đồ họa.   Graphic academy  […]