Day: April 22, 2018

Cấu hình Registry để cho win chạy siêu nhanh thế nào?

  Registry này có thể được sử dụng trong Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 BƯỚC 1: Sao chép mã sau và dán vào Notepad. Lưu tệp với tên “Tweaks.reg” (không bao gồm dấu ngoặc kép) và sau đó chạy tệp. Nó sẽ yêu cầu xác nhận, chấp nhận nó.   Windows Registry […]