Day: April 21, 2018

Hỗ trợ khách hàng trực tuyến live chat hoặc voice tiện dụng mới Clickdesk – Nâng chăm sóc khách hàng lên tầm cao mới

Trang tổng quan ClickDesk   ClickDesk – Kết hợp Trò chuyện trực tiếp, Trò chuyện thoại và Video và phần mềm trợ giúp dành cho doanh nghiệp trực tuyến – Được tin cậy bởi hơn 150.000 doanh nghiệp trực tuyến. ClickDesk là một kết hợp tuyệt vời của trò chuyện […]