Day: April 8, 2018

PowerPoint 2016 – Tạo slide show hướng dẫn nhân viên mới thế nào?

  File / New Search từ khóa: New Hire Chọn mẫu:  Employee Orientation      History of company/company vision Who’s who Company policies Benefits Performance reviews Other resources Required paperwork Summary   Year company was founded Company vision and mission statement Company products and services     Highlight and review […]

Top 10 tiện ích bảo vệ an toàn tốt nhất của Google Chrome Bạn cần cài đặt ngay

  Hầu hết mọi người sử dụng Google Chrome để duyệt internet. Nó có bố cục gọn gàng, thường cập nhật, và quan trọng nhất là an toàn. Dưới đây là top 10 tiện ích mở rộng bảo mật mà bạn nên cân nhắc thêm vào Chrome.   1. HTTPS Everywhere […]