Day: April 6, 2018

8 điều bạn có thể làm trong Windows 10 mà bạn không thể làm được trong Windows 8

  Đây là một số tính năng và chức năng mới tốt nhất mà Microsoft đã bổ sung vào hệ điều hành toàn diện của mình.   1. Tám chuyện với Cortana (Trợ lý ảo Cortana) Cortana  trên desktop giống như trên Windows Phone, bạn có thể đặt câu hỏi […]