Day: March 30, 2018

Excel 2016 – Lập ngân sách kênh phân phối Marketing thế nào?

  File / New Channel Marketing Budget   ANTICIPATED SALES TOTAL $(000) PERSONNEL (% OF TOTAL SALES): Nhân sự (% Tổng Sales Doanh số) Human Resources – Headcount: Số nhân sự Human Resources – Cost: Chi phí nhân sự Commission: Hoa hồng Personnel Total $(000)   DIRECT MARKETING (% OF […]