Day: March 25, 2018

Excel 2010 Căn Bản – Canh lề văn bản đẹp / Các Nút Trong Menu HOME

Canh lề trên bên trái. Canh lề chính giữa bên trái. Canh lề dưới bên trái. Canh lề trên bên phải: Canh lề trên ở giữa. Canh lề chính giữa ô.Canh lề dưới ở giữa Chỉnh hướng chữ: nghiêng trái, nghiêng phải, theo từng góc khác nhau       […]

Excel 2010 Căn Bản – Định dạng văn bản đẹp / Các Nút Trong Menu HOME

  1. Chỉnh font chữ Chọn khối văn bản Click vào ô font chữ. Ví dụ font hiện tại Calibri Click vào font chữ mới.   2. Chỉnh kích thước chữ Chọn chữ văn bản muốn thay đổi kích thước chữ. Chọn ô số font chữ hiện tại Chọn kích […]

Excel 2010 – Quản lý dự án vẽ đồ chị tiến trình Gantt Chart

  Tên dự án Ngày bắt đầu Sốngày hoàn thành     Right click vào đồ thị chưa có data để nhập data Select data   Add: để thêm data cho ngày bắt đầu dự án và ngày hoàn thành. Thứ tự thêm ngày bắt đầu trước sau đó thêm […]

Excel 2010 – Làm thế nào lập bảng phân tích nhóm sản phẩm (Segment)

  Giả định 1 phân đoạn có nhiều khách hàng Number of active customers—Beginning of period : Số khách hàng hiện tại – Bắt đầu kỳ phân tích Number of customers added: Số khách hàng thêm mới Number of customers lost/terminated: số khách hàng hết hợp đồng. Number of active […]