Year: 2018

Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp giỏi phải dẫn dắt bằng ví dụ

Bài viết của Bruna Martinuzzi đăng trên website  mindtools.com (Về tác giả:  Bruna là một nhà giáo dục, tác giả viết báo , viết sách và diễn giả chuyên về trí tuệ cảm xúc, lãnh đạo và đào tạo kỹ năng thuyết trình)   Dẫn đầu bằng ví dụ “Walk the Walk” Cách […]

Làm thế nào để trở thành một doanh nhân chủ động?

Bài viết của  Krista Hillis đăng trên website Careeraddict.com   Trở thành một doanh nhân thành công đòi hỏi nhiều kỹ năng. Một trong những thành phần quan trọng của việc trở thành một doanh nhân là lên kế hoạch trước. Bạn cần biết doanh nghiệp của bạn từ trong ra ngoài. […]